GMT+0800 2019-07-12 01:00 欧罗巴
尼斯波雷尼 0 - 3 纳夫兹
完场

历史对阵

两队近0场交锋,尼斯波雷尼 胜出 场,负 场;让分胜率:0;大球率为:0

近期战绩

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负
欧赔
亚盘
盘路 大小
摩尔杯 2019-07-05 德罗基亚 0-3 尼斯波雷尼 - - - - - - -
摩尔甲 2019-06-30 谢里夫 3-0 尼斯波雷尼 - 1.11 7.00 13.00 - 两球/两球半 -
摩尔杯 2019-06-25 尼斯波雷尼 6-1 德罗基亚 - - - - - - -
摩尔甲 2019-06-21 尼斯波雷尼 0-1 米尔萨米 - 2.80 3.30 2.20 0.8 受平/半 1
摩尔甲 2019-06-16 佩特罗古亨切什蒂 4-1 尼斯波雷尼 角球数(4)|角球数(2) 3.30 3.40 1.95 0.95 平/半 0.85
摩尔甲 2019-05-30 尼斯波雷尼 0-1 奥特迪纳摩 - 1.36 4.20 7.00 0.92 一球/球半 0.88
摩尔甲 2019-05-25 洛佐瓦 1-3 尼斯波雷尼 - 6.00 3.80 1.44 - - -
摩尔甲 2019-05-19 尼斯波雷尼 1-0 基希讷乌森布鲁 - 1.80 3.25 4.00 - - -
摩尔甲 2019-05-12 斯芬图尔 0-0 尼斯波雷尼 - 1.95 3.20 3.40 - - -
摩尔甲 2019-05-03 尼斯波雷尼 0-4 谢里夫 - 5.75 4.00 1.44 0.98 - 0.82
摩尔甲 2019-04-27 米尔萨米 1-1 尼斯波雷尼 - 1.72 3.40 4.20 - - -
摩尔甲 2019-04-21 尼斯波雷尼 1-1 佩特罗古亨切什蒂 - - - - - - -
摩尔甲 2019-04-13 奥特迪纳摩 0-3 尼斯波雷尼 - 3.00 3.30 2.10 - - -
摩尔甲 2019-04-06 尼斯波雷尼 2-1 洛佐瓦 - - - - - - -
摩尔甲 2019-04-02 基希讷乌森布鲁 0-2 尼斯波雷尼 - 2.75 3.25 2.25 1.02 受半球 0.78
摩尔甲 2019-03-29 尼斯波雷尼 2-2 斯芬图尔 - 2.40 3.20 2.60 0.85 平/半 0.95
摩尔甲 2019-03-16 谢里夫 1-0 尼斯波雷尼 - - - - - - -
摩尔甲 2018-11-24 斯芬图尔 1-2 尼斯波雷尼 - - - - - - -
摩尔甲 2018-11-10 尼斯波雷尼 1-0 米尔萨米 - 3.40 3.10 2.00 0.75 - 1.05
摩尔甲 2018-11-04 佩特罗古亨切什蒂 1-0 尼斯波雷尼 - - - - - - -
摩尔杯 2018-10-31 尼斯波雷尼 0-3 谢里夫 - 8.50 6.00 1.20 0.9 受球半 0.9
摩尔甲 2018-10-27 尼斯波雷尼 1-3 基希讷乌森布鲁 - 1.66 4.33 3.50 - - -
摩尔甲 2018-10-20 奥特迪纳摩 0-1 尼斯波雷尼 - 2.50 3.40 2.37 0.95 - 0.85
摩尔甲 2018-10-06 尼斯波雷尼 0-0 谢里夫 - 6.50 4.33 1.36 - - -
摩尔甲 2018-09-30 尼斯波雷尼 1-2 扎里亞巴蒂 - 1.66 3.40 4.50 - - -
摩尔杯 2018-09-26 谢里夫 3-0 尼斯波雷尼 - 1.28 4.75 9.50 1.2 球半 0.65
摩尔甲 2018-09-22 尼斯波雷尼 4-1 斯芬图尔 - - - - - - -
摩尔甲 2018-09-16 米尔萨米 0-1 尼斯波雷尼 - 1.40 4.33 6.00 - - -
摩尔甲 2018-09-01 尼斯波雷尼 1-2 佩特罗古亨切什蒂 - - - - - - -
摩尔甲 2018-08-26 基希讷乌森布鲁 0-3 尼斯波雷尼 - 2.05 3.20 3.20 - - -
近29场交锋,尼斯波雷尼 胜出 10 场,负 15 场;让分胜率:0;大球率为:0
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负
欧赔
亚盘
盘路 大小
球会友谊 2019-06-30 纳夫兹 2-3 沃尔斯克拉 - 1.80 3.40 3.75 0.9 - 0.9
球会友谊 2019-06-20 伯力能量 1-3 纳夫兹 - - - - - - -
阿塞超 2019-05-11 纳夫兹 2-3 卡拉巴 - - - - - - -
阿塞超 2019-05-05 卡巴拉 1-3 纳夫兹 - 3.60 4.00 1.72 0.7 受半球/一 1.1
阿塞超 2019-04-27 纳夫兹 2-3 苏姆盖特 - 1.44 4.00 5.75 0.88 - 0.92
阿塞超 2019-04-19 沙巴巴库 0-2 纳夫兹 - 6.00 3.60 1.50 0.98 - 0.82
阿塞超 2019-04-14 萨巴伊 2-2 纳夫兹 - 3.60 3.40 1.83 0.8 受半球/一 1
阿塞超 2019-04-06 纳夫兹 4-2 兹拉 - 1.50 3.75 5.50 0.85 - 0.95
阿塞超 2019-03-30 克斯拉 0-1 纳夫兹 - 6.00 4.33 1.40 1.02 - 0.78
阿塞超 2019-03-15 纳夫兹 1-1 卡巴拉 - 1.66 3.30 4.75 0.72 半球/一 1.08
阿塞超 2019-03-10 苏姆盖特 1-2 纳夫兹 - 4.40 3.50 1.66 1.08 受半球/一 0.72
阿塞超 2019-03-02 纳夫兹 3-0 沙巴巴库 - 1.40 4.33 6.00 0.78 - 1.02
阿塞超 2019-02-24 纳夫兹 1-2 萨巴伊 - 1.50 3.60 6.00 0.9 - 0.9
阿塞超 2019-02-16 兹拉 0-0 纳夫兹 - 4.33 3.25 1.72 1 - 0.8
阿塞超 2019-02-10 纳夫兹 2-0 克斯拉 - 1.44 3.75 6.50 - 一球/球半 -
阿塞超 2019-02-03 卡拉巴 1-1 纳夫兹 - 1.83 3.50 3.50 1.35 半球/一 0.57
球会友谊 2019-01-23 纳夫兹 1-2 利贝雷茨 - - - - - - -
阿塞杯 2018-12-19 苏姆盖特 0-1 纳夫兹 - 2.50 3.20 2.50 - 受半球 -
阿塞杯 2018-12-15 纳夫兹 0-2 苏姆盖特 - 1.50 3.75 5.50 1.02 - 0.78
阿塞超 2018-12-09 纳夫兹 0-0 苏姆盖特 - 1.50 3.75 5.50 0.92 半球 0.88
阿塞超 2018-12-01 沙巴巴库 1-2 纳夫兹 - 3.40 3.00 2.05 0.78 受半球 1.02
阿塞超 2018-11-25 萨巴伊 0-2 纳夫兹 - 5.00 3.60 1.57 0.98 - 0.82
阿塞超 2018-11-10 纳夫兹 2-2 兹拉 - 1.57 3.60 5.00 0.82 半球/一 0.98
阿塞超 2018-11-03 克斯拉 0-1 纳夫兹 - 5.50 3.60 1.53 1.02 受半球/一 0.78
阿塞超 2018-10-28 纳夫兹 3-1 卡拉巴 - 3.20 3.10 2.10 1.05 受平/半 0.75
阿塞超 2018-10-20 卡巴拉 3-1 纳夫兹 - 2.87 3.00 2.30 0.9 受平/半 0.9
阿塞超 2018-10-06 纳夫兹 2-0 沙巴巴库 - 1.50 3.80 6.00 0.98 一球/球半 0.82
阿塞超 2018-09-29 纳夫兹 4-0 萨巴伊 - 1.57 3.40 5.50 0.82 - 0.98
阿塞超 2018-09-23 兹拉 1-2 纳夫兹 - 2.50 3.40 2.40 0.95 受平/半 0.85
阿塞超 2018-09-17 纳夫兹 2-0 克斯拉 - 1.50 4.00 5.00 0.98 半球/一 0.82
近29场交锋,纳夫兹 胜出 8 场,负 16 场;让分胜率:0;大球率为:0

联赛积分

尼斯波雷尼
场数 胜场数 平场数 负场数 进球 失球 净胜球 积分 排名 胜率
全部 15 5 4 6 16 20 -4 19 6 33.3%
主场 7 2 2 3 6 10 -4 8 6 28.6%
客场 8 3 2 3 10 10 0 11 5 37.5%
纳夫兹
场数 胜场数 平场数 负场数 进球 失球 净胜球 积分 排名 胜率
全部 28 17 7 4 52 26 26 58 2 60.7%
主场 14 8 3 3 30 15 15 27 2 57.1%
客场 14 9 4 1 22 11 11 31 2 64.3%

盘路走势

纳夫兹

入球数/上下半场入球

尼斯波雷尼
0 1 2 3 4+ 上半场 下半场
30 60 58 20 20
主场 11 31 27 9 9
客场 18 26 30 11 11
纳夫兹
0 1 2 3 4+ 上半场 下半场
67 151 169 126 78
主场 16 54 75 63 39
客场 37 75 81 51 26

半全场

尼斯波雷尼
半场
全场
纳夫兹
半场
全场

进球时间

尼斯波雷尼
时间 1-25 26-45+ 46-70 70-90+
进球数 0 0 0 0
首粒进球 0 0 0 0
纳夫兹
时间 1-25 26-45+ 46-70 70-90+
进球数 0 0 0 0
首粒进球 0 0 0 0

未来赛程

尼斯波雷尼
比赛时间 赛事 对阵
2019-07-19 欧罗巴 纳夫兹 VS 尼斯波雷尼
2019-08-04 摩尔甲 尼斯波雷尼 VS 斯芬图尔
2019-08-11 摩尔甲 基希讷乌森布鲁 VS 尼斯波雷尼
2019-08-18 摩尔甲 尼斯波雷尼 VS 洛佐瓦
2019-08-25 摩尔甲 奥特迪纳摩 VS 尼斯波雷尼
2019-09-01 摩尔甲 尼斯波雷尼 VS 佩特罗古亨切什蒂
2019-09-15 摩尔甲 米尔萨米 VS 尼斯波雷尼
2019-09-21 摩尔甲 尼斯波雷尼 VS 谢里夫
2019-09-29 摩尔甲 斯芬图尔 VS 尼斯波雷尼
2019-10-06 摩尔甲 尼斯波雷尼 VS 基希讷乌森布鲁
纳夫兹
比赛时间 赛事 对阵
2019-07-19 欧罗巴 纳夫兹 VS 尼斯波雷尼