GMT+0800 2019-10-15 20:00 亚洲预
泰国 2 - 1 阿联酋
视频直播

历史对阵

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负 胜平负 让球 走势 进球数
亚洲杯 2019-01-14 阿联酋 1-1(1-1) 泰国 阿联酋先开球
角球数(4)|角球数(3)
- - - - 半球/一 -
亚洲预 2017-06-13 泰国 1-1(0-0) 阿联酋 角球数(2)|角球数(5) - - - - 受半球/一 -
亚洲预 2016-10-06 阿联酋 3-1(1-0) 泰国 角球数(5)|角球数(10) - - - - 球半 -
友谊赛 2007-10-03 泰国 1-1(0-0) 阿联酋 - - - - - - -
亚洲预 2004-10-13 泰国 3-0(2-0) 阿联酋 - - - - - - -
亚洲预 2004-02-18 阿联酋 1-0(0-0) 泰国 - - - - - - -
两队近6场交锋,泰国 胜出 3 场,负 0 场;让分胜率:0;大球率为:0

近期战绩

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负 胜平负 让球 走势 进球数
友谊赛 2019-10-10 泰国 1-1 刚果 - - - - - 受平/半 -
亚洲预 2019-09-10 印尼 0-3 泰国 角球数(4)|角球数(6) - - - - 受半球/一 -
亚洲预 2019-09-05 泰国 0-0 越南 角球数(4)|角球数(2) - - - - 平/半 -
泰王杯 2019-06-08 泰国 0-1 印度 - - - - - - -
泰王杯 2019-06-05 泰国 0-1 越南 角球数(2)|角球数(6) - - - - 半球 -
中国杯 2019-03-25 泰国 0-4 乌拉圭 泰国先开球
角球数(5)|角球数(7)
- - - - 受两/两球半 -
中国杯 2019-03-21 中国 0-1 泰国 中国先开球 - - - - - -
亚洲杯 2019-01-20 泰国 1-2 中国 中国先开球
角球数(8)|角球数(3)
- - - - 受半球 -
亚洲杯 2019-01-14 阿联酋 1-1 泰国 阿联酋先开球
角球数(4)|角球数(3)
- - - - 半球/一 -
亚洲杯 2019-01-10 巴林 0-1 泰国 巴林先开球
角球数(3)|角球数(4)
- - - - 半球 -
亚洲杯 2019-01-06 泰国 1-4 印度 印度先开球
角球数(4)|角球数(5)
- - - - 半球/一 -
友谊赛 2019-01-02 阿曼 2-0 泰国 - - - - - - -
东南锦 2018-12-05 泰国 2-2 马来 角球数(2)|角球数(2) - - - - 一球/球半 -
东南锦 2018-12-01 马来 0-0 泰国 角球数(6)|角球数(3) - - - - 受平/半 -
东南锦 2018-11-25 泰国 3-0 新加坡 - - - - - 球半 -
东南锦 2018-11-21 菲律 1-1 泰国 角球数(3)|角球数(5) - - - - 受半球 -
东南锦 2018-11-17 泰国 4-2 印尼 角球数(8)|角球数(13) - - - - 球半 -
东南锦 2018-11-09 东帝 0-7 泰国 角球数(7)|角球数(5) - - - - 受三球半 -
友谊赛 2018-10-14 泰国 1-0 特立尼达和多巴哥 - - - - - - -
友谊赛 2018-10-11 中国香港 0-1 泰国 - - - - - 受半球/一 -
友谊赛 2018-06-02 泰国 0-2 中国 中国先开球 - - - - - -
泰王杯 2018-03-25 泰国 2-3 斯洛伐 - - - - - 受半球 -
泰王杯 2018-03-22 泰国 0-0 加蓬 90分钟[0-0],点球[4-2] - - - - - -
近22场交锋,泰国 胜出 4 场,负 12 场;让分胜率:0;大球率为:0
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负 胜平负 让球 走势 进球数
亚洲预 2019-10-10 阿联酋 5-0 印尼 角球数(7)|角球数(3) - - - - 两球半 -
亚洲预 2019-09-10 马来 1-2 阿联酋 角球数(5)|角球数(3) - - - - - -
友谊赛 2019-09-01 阿联酋 5-1 斯里兰卡 - - - - - - -
友谊赛 2019-08-31 多米尼加共和国 0-4 阿联酋 - - - - - 受球半/两 -
友谊赛 2019-03-26 阿联酋 0-0 叙利亚 角球数(3)|角球数(3) - - - - 平/半 -
友谊赛 2019-03-21 阿联酋 2-1 沙特 角球数(5)|角球数(8) - - - - - -
亚洲杯 2019-01-29 阿联酋 0-4 卡塔尔 阿联酋先开球
角球数(5)|角球数(1)
- - - - 受半球 -
亚洲杯 2019-01-25 阿联酋 1-0 澳大利亚 阿联酋先开球
角球数(3)|角球数(11)
- - - - 受半球/一 -
亚洲杯 2019-01-22 阿联酋 3-2 吉尔吉斯斯坦 90分钟[2-2],120分钟[3-2]
阿联酋先开球
角球数(5)|角球数(7)
- - - - 一球/球半 -
亚洲杯 2019-01-14 阿联酋 1-1 泰国 阿联酋先开球
角球数(4)|角球数(3)
- - - - 半球/一 -
亚洲杯 2019-01-10 阿联酋 2-0 印度 阿联酋先开球
角球数(5)|角球数(4)
- - - - 球半 -
亚洲杯 2019-01-05 阿联酋 1-1 巴林 阿联酋先开球
角球数(7)|角球数(6)
- - - - 半球 -
友谊赛 2018-12-28 阿联酋 0-2 科威特 - - - - - 半球/一 -
友谊赛 2018-11-20 阿联酋 2-0 也门 角球数(5)|角球数(1) - - - - 球半 -
友谊赛 2018-11-16 阿联酋 0-0 玻利维 - - - - - 平/半 -
友谊赛 2018-10-16 阿联酋 0-2 委内瑞 - - - - - 受半球 -
友谊赛 2018-10-11 阿联酋 1-1 洪都 - - - - - 受平/半 -
友谊赛 2018-09-11 阿联酋 3-0 老挝 - - - - - 三球/三球半 -
友谊赛 2018-09-06 特立尼达和多巴哥 2-0 阿联酋 - - - - - - -
友谊赛 2018-08-18 安道尔 0-0 阿联酋 - - - - - - -
友谊赛 2018-07-05 亨克 5-0 阿联酋 - - - - - - -
泰王杯 2018-03-25 阿联酋 0-1 加蓬 角球数(1)|角球数(4) - - - - 平/半 -
泰王杯 2018-03-22 斯洛伐 2-1 阿联酋 - - - - - 一球/球半 -
海湾杯 2018-01-05 阿曼 0-0 阿联酋 90分钟[0-0],120分钟[0-0],点球[5-4]
角球数(8)|角球数(1)
- - - - 受平/半 -
海湾杯 2018-01-03 伊拉克 0-0 阿联酋 90分钟[0-0],120分钟[0-0],点球[2-4]
角球数(5)|角球数(2)
- - - - - -
海湾杯 2017-12-28 科威特 0-0 阿联酋 角球数(4)|角球数(3) - - - - 受平/半 -
海湾杯 2017-12-25 阿联酋 0-0 沙特 角球数(4)|角球数(4) - - - - 平/半 -
海湾杯 2017-12-23 阿曼 0-1 阿联酋 - - - - - 受半球 -
友谊赛 2017-12-17 阿联酋 1-0 伊拉克 - - - - - - -
友谊赛 2017-11-14 阿联酋 1-0 乌兹别克斯坦 - - - - - 半球 -
近29场交锋,阿联酋 胜出 13 场,负 7 场;让分胜率:0;大球率为:0

进球场数

泰国
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 36 29 32 16 18 27 45 32 27
中立 5 6 4 3 8 8 9 5 4
客场 12 7 12 18 17 21 25 11 9
总计 53 42 48 37 43 56 79 48 40
阿联酋
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 31 22 18 16 17 31 25 22 26
中立 13 14 24 12 11 28 24 10 12
客场 6 10 19 10 13 20 20 11 7
总计 50 46 61 38 41 79 69 43 45

半全场

泰国
半场
全场
阿联酋
半场
全场

进球时间

泰国
时间 1-25 26-45+ 46-70 70-90+
进球数 0 0 0 0
首粒进球 0 0 0 0
阿联酋
时间 1-25 26-45+ 46-70 70-90+
进球数 0 1 0 1
首粒进球 0 1 0 0

未来赛程

泰国
比赛时间 赛事 对阵
2019-11-14 亚洲预 马来 VS 泰国
2019-11-19 亚洲预 越南 VS 泰国
2020-03-26 亚洲预 泰国 VS 印尼
2020-06-04 亚洲预 阿联酋 VS 泰国
2020-06-09 亚洲预 泰国 VS 马来
阿联酋
比赛时间 赛事 对阵
2019-11-14 亚洲预 越南 VS 阿联酋
2020-03-26 亚洲预 阿联酋 VS 马来
2020-03-31 亚洲预 印尼 VS 阿联酋
2020-06-04 亚洲预 阿联酋 VS 泰国
2020-06-09 亚洲预 阿联酋 VS 越南