GMT+0800 2021-06-12 00:45 亚洲预
印度尼西亚 0 - 5 阿联酋
视频直播

历史对阵

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负
欧赔
亚盘
盘路 大小
亚洲预 2019-10-10 阿联酋 5-0(1-0) 印尼 角球数(7)|角球数(3) - - - - 两球半 -
两队近1场交锋,印度尼西亚 胜出 1 场,负 0 场;让分胜率:0;大球率为:0

近期战绩

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负
欧赔
亚盘
盘路 大小
亚洲预 2019-11-19 马来 2-0 印尼 角球数(2)|角球数(4) - - - - 球半 -
亚洲预 2019-10-15 印尼 1-3 越南 角球数(5)|角球数(6) - - - - 受半球/一 -
亚洲预 2019-10-10 阿联酋 5-0 印尼 角球数(7)|角球数(3) - - - - 两球半 -
亚洲预 2019-09-10 印尼 0-3 泰国 角球数(4)|角球数(6) - - - - 受半球/一 -
亚洲预 2019-09-05 印尼 2-3 马来 - - - - - 半球/一 -
友谊赛 2019-06-15 印尼 6-0 瓦努阿图 - - - - - 一球/球半 -
友谊赛 2019-06-11 约旦 4-1 印尼 - - - - - - -
友谊赛 2019-03-25 缅甸 0-2 印尼 - - - - - - -
东南锦 2018-11-25 印尼 0-0 菲律 - - - - - - -
东南锦 2018-11-17 泰国 4-2 印尼 角球数(8)|角球数(13) - - - - 球半 -
东南锦 2018-11-13 印尼 3-1 东帝 角球数(7)|角球数(5) - - - - 三球半/四 -
东南锦 2018-11-09 新加坡 1-0 印尼 角球数(4)|角球数(3) - - - - 受平/半 -
友谊赛 2018-10-16 印尼 1-1 中国香港 - - - - - 半球 -
友谊赛 2018-10-10 印尼 3-0 缅甸 - - - - - - -
友谊赛 2018-09-11 印尼 1-0 毛里求斯 - - - - - 半球/一 -
近14场交锋,印度尼西亚 胜出 9 场,负 4 场;让分胜率:0;大球率为:0
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负
欧赔
亚盘
盘路 大小
海湾杯 2019-12-02 卡塔尔 4-2 阿联酋 角球数(5)|角球数(5) - - - - 一球/球半 -
海湾杯 2019-11-29 阿联酋 0-2 伊拉克 角球数(5)|角球数(3) - - - - - -
海湾杯 2019-11-27 阿联酋 3-0 也门 角球数(11)|角球数(1) - - - - 一球/球半 -
亚洲预 2019-11-14 越南 1-0 阿联酋 角球数(1)|角球数(1) - - - - - -
亚洲预 2019-10-15 泰国 2-1 阿联酋 角球数(5)|角球数(2) - - - - 受平/半 -
亚洲预 2019-10-10 阿联酋 5-0 印尼 角球数(7)|角球数(3) - - - - 两球半 -
亚洲预 2019-09-10 马来 1-2 阿联酋 角球数(5)|角球数(3) - - - - - -
友谊赛 2019-09-01 阿联酋 5-1 斯里兰卡 - - - - - - -
友谊赛 2019-08-31 多米尼加共和国 0-4 阿联酋 - - - - - 受球半/两 -
友谊赛 2019-03-26 阿联酋 0-0 叙利亚 角球数(3)|角球数(3) - - - - 平/半 -
友谊赛 2019-03-21 阿联酋 2-1 沙特 角球数(5)|角球数(8) - - - - - -
亚洲杯 2019-01-29 阿联酋 0-4 卡塔尔 阿联酋先开球
角球数(5)|角球数(1)
- - - - 受半球 -
亚洲杯 2019-01-25 阿联酋 1-0 澳大利亚 阿联酋先开球
角球数(3)|角球数(11)
- - - - 受半球/一 -
亚洲杯 2019-01-22 阿联酋 3-2 吉尔吉斯斯坦 90分钟[2-2],120分钟[3-2]
阿联酋先开球
角球数(5)|角球数(7)
- - - - 一球/球半 -
亚洲杯 2019-01-14 阿联酋 1-1 泰国 阿联酋先开球
角球数(4)|角球数(3)
- - - - 半球/一 -
亚洲杯 2019-01-10 阿联酋 2-0 印度 阿联酋先开球
角球数(5)|角球数(4)
- - - - 球半 -
亚洲杯 2019-01-05 阿联酋 1-1 巴林 阿联酋先开球
角球数(7)|角球数(6)
- - - - 半球 -
友谊赛 2018-12-28 阿联酋 0-2 科威特 - - - - - 半球/一 -
友谊赛 2018-11-20 阿联酋 2-0 也门 角球数(5)|角球数(1) - - - - 球半 -
友谊赛 2018-11-16 阿联酋 0-0 玻利维 - - - - - 平/半 -
友谊赛 2018-10-16 阿联酋 0-2 委内瑞 - - - - - 受半球 -
友谊赛 2018-10-11 阿联酋 1-1 洪都 - - - - - 受平/半 -
友谊赛 2018-09-11 阿联酋 3-0 老挝 - - - - - 三球/三球半 -
友谊赛 2018-09-06 特立尼达和多巴哥 2-0 阿联酋 - - - - - - -
友谊赛 2018-08-18 安道尔 0-0 阿联酋 - - - - - - -
友谊赛 2018-07-05 亨克 5-0 阿联酋 - - - - - - -
近25场交锋,阿联酋 胜出 14 场,负 6 场;让分胜率:0;大球率为:0

联赛积分

印度尼西亚
阿联酋
印度尼西亚

盘路走势

阿联酋

入球数/上下半场入球

印度尼西亚
0 1 2 3 4+ 上半场 下半场
39 52 45 30 27
主场 17 22 25 16 20
客场 16 23 11 10 5
阿联酋
0 1 2 3 4+ 上半场 下半场
41 80 70 43 45
主场 17 31 25 22 26
客场 13 21 21 11 7

半全场

印度尼西亚
半场
全场
阿联酋
半场
全场

进球时间

印度尼西亚
时间 1-25 26-45+ 46-70 70-90+
进球数 1 1 0 1
首粒进球 1 0 0 1
阿联酋
时间 1-25 26-45+ 46-70 70-90+
进球数 0 1 1 1
首粒进球 0 1 1 0

未来赛程

印度尼西亚
比赛时间 赛事 对阵
2020-06-04 亚洲预 越南 VS 印尼
阿联酋
比赛时间 赛事 对阵
2020-06-04 亚洲预 阿联酋 VS 泰国
2020-06-09 亚洲预 阿联酋 VS 越南