GMT+0800 2021-06-13 14:00 亚洲预
韩国 - 黎巴嫩
视频直播

历史对阵

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负
欧赔
亚盘
盘路 大小
亚洲预 2019-11-14 黎巴嫩 0-0(0-0) 韩国 角球数(3)|角球数(4) - - - - - -
亚洲预 2016-03-24 韩国 1-0(0-0) 黎巴嫩 - - - - - 两球/两球半 -
亚洲预 2015-09-08 黎巴嫩 0-3(0-2) 韩国 角球数(0)|角球数(3) - - - - 受一/球半 -
亚洲预 2013-06-05 黎巴嫩 1-1(1-0) 韩国 韩国先开球
角球数(4)|角球数(10)
- - - - 受球半 -
亚洲预 2012-06-12 韩国 3-0(1-0) 黎巴嫩 - - - - - 两球/两球半 -
亚洲预 2011-11-15 黎巴嫩 2-1(2-1) 韩国 - - - - - 受球半 -
亚洲预 2011-09-02 韩国 6-0(2-0) 黎巴嫩 - - - - - 两球半/三 -
亚洲预 2004-10-13 黎巴嫩 1-1(1-1) 韩国 - - - - - - -
亚洲预 2004-02-18 韩国 2-0(0-0) 黎巴嫩 - - - - - - -
两队近9场交锋,韩国 胜出 5 场,负 1 场;让分胜率:0;大球率为:0

近期战绩

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负
欧赔
亚盘
盘路 大小
东亚杯 2019-12-18 韩国 1-0 日本 角球数(12)|角球数(4) - - - - 平/半 -
东亚杯 2019-12-15 韩国 1-0 中国 中国先开球
角球数(5)|角球数(0)
- - - - - -
东亚杯 2019-12-11 韩国 2-0 中国香港 - - - - - 两球半/三 -
友谊赛 2019-11-19 巴西 3-0 韩国 角球数(5)|角球数(5) - - - - 一球/球半 -
亚洲预 2019-11-14 黎巴嫩 0-0 韩国 角球数(3)|角球数(4) - - - - - -
亚洲预 2019-10-15 朝鲜 0-0 韩国 - - - - - - -
亚洲预 2019-10-10 韩国 8-0 斯里兰卡 - - - - - 六球半/七 -
亚洲预 2019-09-10 土库曼斯坦 0-2 韩国 - - - - - 受球半/两 -
友谊赛 2019-09-05 韩国 2-2 格鲁吉 - - - - - 半球 -
友谊赛 2019-06-11 韩国 1-1 伊朗 - - - - - 平/半 -
友谊赛 2019-06-07 韩国 1-0 澳大利亚 角球数(5)|角球数(5) - - - - 半球/一 -
友谊赛 2019-03-26 韩国 2-1 哥伦比亚 - - - - - 受平/半 -
友谊赛 2019-03-22 韩国 1-0 玻利维 - - - - - 一球/球半 -
亚洲杯 2019-01-25 韩国 0-1 卡塔尔 卡塔尔先开球
角球数(5)|角球数(1)
- - - - 半球 -
亚洲杯 2019-01-22 韩国 2-1 巴林 90分钟[1-1],120分钟[2-1]
韩国先开球
角球数(6)|角球数(5)
- - - - 球半 -
亚洲杯 2019-01-16 韩国 2-0 中国 韩国先开球
角球数(7)|角球数(4)
- - - - - -
亚洲杯 2019-01-11 吉尔吉斯斯坦 0-1 韩国 韩国先开球
角球数(5)|角球数(10)
- - - - - -
亚洲杯 2019-01-07 韩国 1-0 菲律 韩国先开球
角球数(3)|角球数(2)
- - - - 两球半 -
友谊赛 2018-12-31 沙特 0-0 韩国 角球数(6)|角球数(2) - - - - 受半球 -
友谊赛 2018-11-20 乌兹别克斯坦 0-4 韩国 - - - - - 受半球 -
友谊赛 2018-11-17 澳大利亚 1-1 韩国 角球数(8)|角球数(3) - - - - 半球 -
友谊赛 2018-10-16 韩国 2-2 巴拿马 - - - - - 一球/球半 -
友谊赛 2018-10-12 韩国 2-1 乌拉圭 - - - - - 受平/半 -
友谊赛 2018-09-11 韩国 0-0 智利 - - - - - 受平/半 -
友谊赛 2018-09-07 韩国 2-0 哥斯达黎 - - - - - 半球 -
世界杯 2018-06-27 韩国 2-0 德国 - - - - - - -
世界杯 2018-06-23 韩国 1-2 墨西哥 - - - - - 受半球/一 -
世界杯 2018-06-18 瑞典 1-0 韩国 - - - - - 平/半 -
友谊赛 2018-06-11 塞内加尔 2-0 韩国 - - - - - 平/半 -
近28场交锋,韩国 胜出 16 场,负 5 场;让分胜率:0;大球率为:0
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负
欧赔
亚盘
盘路 大小
亚洲预 2019-11-20 黎巴嫩 0-0 朝鲜 角球数(4)|角球数(2) - - - - 半球/一 -
亚洲预 2019-11-14 黎巴嫩 0-0 韩国 角球数(3)|角球数(4) - - - - - -
亚洲预 2019-10-15 斯里兰卡 0-3 黎巴嫩 角球数(4)|角球数(9) - - - - 受两/两球半 -
亚洲预 2019-10-10 黎巴嫩 2-1 土库曼斯坦 角球数(7)|角球数(5) - - - - - -
友谊赛 2019-09-10 阿曼 1-0 黎巴嫩 - - - - - 半球 -
亚洲预 2019-09-05 朝鲜 2-0 黎巴嫩 - - - - - 平/半 -
西亚杯 2019-08-09 也门 2-1 黎巴嫩 - - - - - 受半球/一 -
西亚杯 2019-08-06 黎巴嫩 0-0 巴勒斯坦 角球数(6)|角球数(3) - - - - 平/半 -
西亚杯 2019-08-03 黎巴嫩 2-1 叙利亚 角球数(3)|角球数(6) - - - - 受半球 -
西亚杯 2019-07-31 伊拉克 1-0 黎巴嫩 - - - - - - -
亚洲杯 2019-01-17 黎巴嫩 4-1 朝鲜 朝鲜先开球
角球数(6)|角球数(5)
- - - - 一球/球半 -
亚洲杯 2019-01-12 黎巴嫩 0-2 沙特 沙特阿拉伯先开球
角球数(1)|角球数(1)
- - - - - -
亚洲杯 2019-01-09 卡塔尔 2-0 黎巴嫩 卡塔尔先开球
角球数(2)|角球数(4)
- - - - 半球/一 -
友谊赛 2018-12-28 巴林 1-0 黎巴嫩 - - - - - - -
友谊赛 2018-11-20 澳大利亚 3-0 黎巴嫩 角球数(11)|角球数(1) - - - - 球半/两 -
友谊赛 2018-11-15 乌兹别克斯坦 0-0 黎巴嫩 - - - - - 半球/一 -
友谊赛 2018-10-11 科威特 1-0 黎巴嫩 角球数(7)|角球数(5) - - - - 平/半 -
友谊赛 2018-09-09 黎巴嫩 0-0 阿曼 - - - - - - -
友谊赛 2018-09-06 约旦 0-1 黎巴嫩 角球数(7)|角球数(5) - - - - 平/半 -
近18场交锋,黎巴嫩 胜出 11 场,负 3 场;让分胜率:0;大球率为:0

联赛积分

韩国
黎巴嫩
韩国

盘路走势

黎巴嫩

入球数/上下半场入球

韩国
0 1 2 3 4+ 上半场 下半场
31 79 92 74 45
主场 7 30 33 39 23
客场 5 15 19 15 10
黎巴嫩
0 1 2 3 4+ 上半场 下半场
33 63 41 25 15
主场 7 16 18 11 10
客场 22 34 16 10 3

半全场

韩国
半场
全场
黎巴嫩
半场
全场

进球时间

韩国
时间 1-25 26-45+ 46-70 70-90+
进球数
首粒进球
黎巴嫩
时间 1-25 26-45+ 46-70 70-90+
进球数
首粒进球

未来赛程

韩国
比赛时间 赛事 对阵
黎巴嫩
比赛时间 赛事 对阵