GMT+0800 2019-09-20 03:00 欧罗巴
门兴 0 - 4 沃尔贝格
完场

历史对阵

两队近0场交锋,门兴 胜出 场,负 场;让分胜率:0;大球率为:0

近期战绩

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负
欧赔
亚盘
盘路 大小
德甲 2019-09-14 科隆 0-1 门兴 门兴格拉德巴赫先开球
角球数(4)|角球数(7)
- - - - 平/半 -
球会友谊 2019-09-06 韦恩 1-1 门兴 角球数(3)|角球数(2) - - - - 受一/球半 -
德甲 2019-08-31 门兴 1-3 莱比锡红牛 门兴格拉德巴赫先开球
角球数(9)|角球数(5)
- - - - 受平/半 -
德甲 2019-08-24 美因茨 1-3 门兴 门兴格拉德巴赫先开球
角球数(3)|角球数(5)
- - - - - -
德甲 2019-08-18 门兴 0-0 沙尔克 门兴格拉德巴赫先开球
角球数(8)|角球数(3)
- - - - 半球 -
德国杯 2019-08-10 桑德豪森 0-1 门兴 角球数(1)|角球数(4) - - - - 受一/球半 -
球会友谊 2019-08-03 门兴 2-2 切尔西 角球数(3)|角球数(7) - - - - 受半球 -
球会友谊 2019-07-28 毕尔巴鄂竞技 2-0 门兴 - - - - - 受平/半 -
球会友谊 2019-07-27 昂热 1-2 门兴 角球数(6)|角球数(9) - - - - - -
球会友谊 2019-07-20 巴列卡诺 1-2 门兴 - - - - - 受一/球半 -
球会友谊 2019-07-17 伊斯布尔 1-5 门兴 角球数(4)|角球数(5) - - - - - -
球会友谊 2019-07-13 奥格斯堡 1-0 门兴 本场赛事全场为45分钟 - - - - - -
球会友谊 2019-07-13 慕尼18 0-1 门兴 本场赛事全场为45分钟 - - - - 受半球 -
球会友谊 2019-07-11 门兴 8-0 门兴格拉德巴赫1894 - - - - - - -
球会友谊 2019-06-22 门兴 2-4 乌丁根 - - - - - - -
球会友谊 2019-05-22 富力 0-4 门兴 广州富力先开球 - - - - - -
德甲 2019-05-18 门兴 0-2 多特 多特蒙德先开球
角球数(2)|角球数(2)
- - - - 受平/半 -
德甲 2019-05-11 纽伦堡 0-4 门兴 门兴格拉德巴赫先开球
角球数(1)|角球数(5)
- - - - 受半球 -
德甲 2019-05-04 门兴 2-2 霍芬海姆 门兴格拉德巴赫先开球
角球数(2)|角球数(7)
- - - - - -
德甲 2019-04-28 斯图加特 1-0 门兴 斯图加特先开球
角球数(2)|角球数(7)
- - - - 受半球 -
德甲 2019-04-21 门兴 1-2 莱比锡红牛 莱比锡红牛先开球
角球数(2)|角球数(4)
- - - - 受平/半 -
德甲 2019-04-13 汉诺威96 0-1 门兴 汉诺威96先开球
角球数(3)|角球数(12)
- - - - - -
德甲 2019-04-07 门兴 1-1 不莱梅 门兴格拉德巴赫先开球
角球数(7)|角球数(1)
- - - - 半球 -
德甲 2019-03-30 杜塞尔多夫 3-1 门兴 门兴格拉德巴赫先开球
角球数(1)|角球数(2)
- - - - 受半球 -
球会友谊 2019-03-22 茨维卡 1-3 门兴 角球数(0)|角球数(7) - - - - 受球半/两 -
德甲 2019-03-16 门兴 1-1 弗赖堡 门兴格拉德巴赫先开球
角球数(10)|角球数(6)
- - - - - -
德甲 2019-03-10 美因茨 0-1 门兴 门兴格拉德巴赫先开球
角球数(2)|角球数(6)
- - - - 受平/半 -
德甲 2019-03-03 门兴 1-5 拜仁 拜仁慕尼黑先开球
角球数(1)|角球数(9)
- - - - - -
德甲 2019-02-23 门兴 0-3 沃尔夫斯堡 门兴格拉德巴赫先开球
角球数(12)|角球数(1)
- - - - 半球 -
德甲 2019-02-17 法兰克福 1-1 门兴 法兰克福先开球
角球数(8)|角球数(7)
- - - - 平/半 -
近29场交锋,门兴 胜出 5 场,负 18 场;让分胜率:0;大球率为:0
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负
欧赔
亚盘
盘路 大小
奥甲 2019-09-15 沃尔贝格 3-0 奥地维也纳 - - - - - 一球/球半 -
奥甲 2019-08-31 LAS林茨 0-1 沃尔贝格 - - - - - 半球 -
奥甲 2019-08-24 沃尔贝格 5-2 阿尔塔奇 - - - - - 半球/一 -
奥甲 2019-08-17 沃尔贝格 5-0 马特斯堡 - - - - - 一球/球半 -
奥甲 2019-08-10 萨尔斯堡 5-2 沃尔贝格 - - - - - 球半 -
奥甲 2019-08-04 沃尔贝格 0-1 格拉风暴 - - - - - 平/半 -
奥甲 2019-07-27 阿德米拉 0-3 沃尔贝格 角球数(3)|角球数(5) - - - - 受半球 -
奥杯 2019-07-21 克拉根福 0-9 沃尔贝格 - - - - - - -
球会友谊 2019-07-13 沃尔贝格 3-1 波尔多 - - - - - 受半球 -
球会友谊 2019-07-08 沃尔贝格 0-2 顿涅矿工 - - - - - 受球半 -
球会友谊 2019-07-06 奥地利克 0-1 沃尔贝格 - - - - - 受一/球半 -
球会友谊 2019-06-29 沃尔贝格 3-2 卡芬堡 - - - - - 球半/两 -
球会友谊 2019-06-26 沃尔贝格 0-1 MOL费哈瓦 - - - - - 半球 -
奥甲 2019-05-26 沃尔贝格 2-1 格拉风暴 角球数(4)|角球数(5) - - - - 平/半 -
奥甲 2019-05-19 奥地维也纳 2-0 沃尔贝格 - - - - - 平/半 -
奥甲 2019-05-12 沃尔贝格 4-0 圣普尔顿 - - - - - 半球/一 -
奥甲 2019-05-05 LAS林茨 3-0 沃尔贝格 角球数(7)|角球数(6) - - - - - -
奥甲 2019-04-28 沃尔贝格 2-1 萨尔斯堡 - - - - - 受一/球半 -
奥甲 2019-04-25 萨尔斯堡 3-1 沃尔贝格 角球数(8)|角球数(4) - - - - 球半/两 -
奥甲 2019-04-21 格拉风暴 1-2 沃尔贝格 角球数(8)|角球数(6) - - - - 平/半 -
奥甲 2019-04-14 沃尔贝格 1-1 奥地维也纳 角球数(8)|角球数(0) - - - - 平/半 -
奥甲 2019-04-07 圣普尔顿 1-3 沃尔贝格 角球数(3)|角球数(6) - - - - - -
奥甲 2019-03-31 沃尔贝格 0-3 LAS林茨 - - - - - 受半球 -
奥甲 2019-03-17 沃尔贝格 2-2 阿德米拉 - - - - - 半球/一 -
奥甲 2019-03-10 哈特堡格 1-1 沃尔贝格 角球数(7)|角球数(7) - - - - 受半球 -
奥甲 2019-03-02 萨尔斯堡 3-0 沃尔贝格 角球数(11)|角球数(6) - - - - 一球/球半 -
奥甲 2019-02-23 沃尔贝格 0-0 阿尔塔奇 角球数(6)|角球数(1) - - - - 半球 -
球会友谊 2019-02-16 沃尔贝格 4-1 佩利根 - - - - - - -
球会友谊 2019-02-07 沃尔贝格 1-2 格罗兹尼 - - - - - 受平/半 -
球会友谊 2019-02-03 沃尔贝格 2-1 巴特 - - - - - 受平/半 -
近29场交锋,沃尔贝格 胜出 15 场,负 11 场;让分胜率:0;大球率为:0

联赛积分

门兴
场数 胜场数 平场数 负场数 进球 失球 净胜球 积分 排名 胜率
全部 4 2 1 1 5 4 1 7 7 50.0%
主场 2 0 1 1 1 3 -2 1 15 0.0%
客场 2 2 0 0 4 1 3 6 3 100.0%
沃尔贝格
场数 胜场数 平场数 负场数 进球 失球 净胜球 积分 排名 胜率
全部 7 5 0 2 19 8 11 15 3 71.4%
主场 4 3 0 1 13 3 10 9 2 75.0%
客场 3 2 0 1 6 5 1 6 4 66.7%

盘路走势

沃尔贝格

入球数/上下半场入球

门兴
0 1 2 3 4+ 上半场 下半场
151 227 268 212 190
主场 43 75 119 100 85
客场 97 134 136 82 73
沃尔贝格
0 1 2 3 4+ 上半场 下半场
107 139 161 127 105
主场 37 50 70 66 51
客场 60 70 70 46 39

半全场

门兴
半场
全场
沃尔贝格
半场
全场

进球时间

门兴
时间 1-25 26-45+ 46-70 70-90+
进球数 0 0 0 0
首粒进球 0 0 0 0
沃尔贝格
时间 1-25 26-45+ 46-70 70-90+
进球数 0 0 0 0
首粒进球 0 0 0 0

未来赛程

门兴
比赛时间 赛事 对阵
2019-09-22 德甲 门兴 VS 杜塞尔多夫
2019-09-28 德甲 霍芬海姆 VS 门兴
2019-10-04 欧罗巴 伊斯布尔 VS 门兴
2019-10-05 德甲 门兴 VS 奥格斯堡
2019-10-19 德甲 多特 VS 门兴
2019-10-25 欧罗巴 罗马 VS 门兴
2019-10-26 德甲 门兴 VS 法兰克福
2019-11-02 德甲 勒沃库森 VS 门兴
2019-11-08 欧罗巴 门兴 VS 罗马
2019-11-09 德甲 门兴 VS 不莱梅
沃尔贝格
比赛时间 赛事 对阵
2019-09-22 奥甲 哈特堡格 VS 沃尔贝格
2019-09-28 奥甲 沃尔贝格 VS 禾顿斯
2019-10-04 欧罗巴 沃尔贝格 VS 罗马
2019-10-05 奥甲 沃尔贝格 VS 圣普尔顿
2019-10-19 奥甲 维也快速 VS 沃尔贝格
2019-10-25 欧罗巴 伊斯布尔 VS 沃尔贝格
2019-10-26 奥甲 沃尔贝格 VS 阿德米拉
2019-11-03 奥甲 格拉风暴 VS 沃尔贝格
2019-11-08 欧罗巴 沃尔贝格 VS 伊斯布尔
2019-11-10 奥甲 沃尔贝格 VS 萨尔斯堡