GMT+0800 2019-11-29 01:55 欧罗巴
沃尔贝格 0 - 1 门兴
完场

历史对阵

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负
欧赔
亚盘
盘路 大小
欧罗巴 2019-09-20 门兴 0-4(0-3) 沃尔贝格 门兴格拉德巴赫先开球
角球数(7)|角球数(4)
- - - - 球半 -
两队近1场交锋,沃尔贝格 胜出 0 场,负 1 场;让分胜率:0;大球率为:0

近期战绩

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负
欧赔
亚盘
盘路 大小
奥甲 2019-11-23 马特斯堡 1-4 沃尔贝格 - - - - - 受球半 -
奥甲 2019-11-10 沃尔贝格 0-3 萨尔斯堡 - - - - - 受半球/一 -
欧罗巴 2019-11-08 沃尔贝格 0-3 伊斯布尔 禾夫斯贝加先开球
角球数(4)|角球数(5)
- - - - 平/半 -
奥甲 2019-11-02 格拉风暴 0-4 沃尔贝格 - - - - - - -
奥杯 2019-10-31 因斯布鲁 1-0 沃尔贝格 - - - - - 受球半 -
奥甲 2019-10-27 沃尔贝格 2-2 阿德米拉 - - - - - 球半 -
欧罗巴 2019-10-25 伊斯布尔 1-0 沃尔贝格 禾夫斯贝加先开球
角球数(3)|角球数(10)
- - - - 平/半 -
奥甲 2019-10-20 维也快速 1-1 沃尔贝格 - - - - - - -
奥甲 2019-10-06 沃尔贝格 4-0 圣普尔顿 - - - - - 球半/两 -
欧罗巴 2019-10-04 沃尔贝格 1-1 罗马 罗马先开球
角球数(1)|角球数(6)
- - - - 受半球 -
奥甲 2019-09-28 沃尔贝格 2-2 禾顿斯 - - - - - 球半 -
奥杯 2019-09-26 沃尔夫斯贝格 0-6 沃尔贝格 - - - - - 受三/三球半 -
奥甲 2019-09-22 哈特堡格 0-2 沃尔贝格 - - - - - - -
欧罗巴 2019-09-20 门兴 0-4 沃尔贝格 门兴格拉德巴赫先开球
角球数(7)|角球数(4)
- - - - 球半 -
奥甲 2019-09-15 沃尔贝格 3-0 奥地维也纳 - - - - - 一球/球半 -
奥甲 2019-08-31 LAS林茨 0-1 沃尔贝格 - - - - - 半球 -
奥甲 2019-08-24 沃尔贝格 5-2 阿尔塔奇 - - - - - 半球/一 -
奥甲 2019-08-17 沃尔贝格 5-0 马特斯堡 - - - - - 一球/球半 -
奥甲 2019-08-10 萨尔斯堡 5-2 沃尔贝格 - - - - - 球半 -
奥甲 2019-08-04 沃尔贝格 0-1 格拉风暴 - - - - - 平/半 -
奥甲 2019-07-27 阿德米拉 0-3 沃尔贝格 角球数(3)|角球数(5) - - - - 受半球 -
奥杯 2019-07-21 克拉根福 0-9 沃尔贝格 - - - - - - -
球会友谊 2019-07-13 沃尔贝格 3-1 波尔多 - - - - - 受半球 -
球会友谊 2019-07-08 沃尔贝格 0-2 顿涅矿工 - - - - - 受球半 -
球会友谊 2019-07-06 奥地利克 0-1 沃尔贝格 - - - - - 受一/球半 -
球会友谊 2019-06-29 沃尔贝格 3-2 卡芬堡 - - - - - 球半/两 -
球会友谊 2019-06-26 沃尔贝格 0-1 MOL费哈瓦 - - - - - 半球 -
奥甲 2019-05-26 沃尔贝格 2-1 格拉风暴 角球数(4)|角球数(5) - - - - 平/半 -
奥甲 2019-05-19 奥地维也纳 2-0 沃尔贝格 - - - - - 平/半 -
奥甲 2019-05-12 沃尔贝格 4-0 圣普尔顿 - - - - - 半球/一 -
近29场交锋,沃尔贝格 胜出 12 场,负 14 场;让分胜率:0;大球率为:0
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负
欧赔
亚盘
盘路 大小
德甲 2019-11-23 柏林联 2-0 门兴 门兴格拉德巴赫先开球
角球数(2)|角球数(6)
- - - - 受半球 -
德甲 2019-11-10 门兴 3-1 不莱梅 门兴格拉德巴赫先开球
角球数(3)|角球数(8)
- - - - 半球 -
欧罗巴 2019-11-08 门兴 2-1 罗马 罗马先开球
角球数(4)|角球数(4)
- - - - 平/半 -
德甲 2019-11-02 勒沃库森 1-2 门兴 勒沃库森先开球
角球数(13)|角球数(0)
- - - - 半球 -
德国杯 2019-10-31 多特 2-1 门兴 角球数(7)|角球数(6) - - - - 半球/一 -
德甲 2019-10-28 门兴 4-2 法兰克福 门兴格拉德巴赫先开球
角球数(5)|角球数(6)
- - - - 半球 -
欧罗巴 2019-10-25 罗马 1-1 门兴 门兴格拉德巴赫先开球
角球数(6)|角球数(4)
- - - - 平/半 -
德甲 2019-10-20 多特 1-0 门兴 门兴格拉德巴赫先开球
角球数(10)|角球数(8)
- - - - - -
德甲 2019-10-06 门兴 5-1 奥格斯堡 奥格斯堡先开球
角球数(2)|角球数(7)
- - - - - -
欧罗巴 2019-10-04 伊斯布尔 1-1 门兴 门兴格拉德巴赫先开球
角球数(5)|角球数(10)
- - - - 受平/半 -
德甲 2019-09-28 霍芬海姆 0-3 门兴 门兴格拉德巴赫先开球
角球数(2)|角球数(5)
- - - - - -
德甲 2019-09-22 门兴 2-1 杜塞尔多夫 杜塞尔多夫先开球
角球数(10)|角球数(4)
- - - - 半球/一 -
欧罗巴 2019-09-20 门兴 0-4 沃尔贝格 门兴格拉德巴赫先开球
角球数(7)|角球数(4)
- - - - 球半 -
德甲 2019-09-14 科隆 0-1 门兴 门兴格拉德巴赫先开球
角球数(4)|角球数(7)
- - - - 平/半 -
球会友谊 2019-09-06 韦恩 1-1 门兴 角球数(3)|角球数(2) - - - - 受一/球半 -
德甲 2019-08-31 门兴 1-3 莱比锡红牛 门兴格拉德巴赫先开球
角球数(9)|角球数(5)
- - - - 受平/半 -
德甲 2019-08-24 美因茨 1-3 门兴 门兴格拉德巴赫先开球
角球数(3)|角球数(5)
- - - - - -
德甲 2019-08-18 门兴 0-0 沙尔克 门兴格拉德巴赫先开球
角球数(8)|角球数(3)
- - - - 半球 -
德国杯 2019-08-10 桑德豪森 0-1 门兴 角球数(1)|角球数(4) - - - - 受一/球半 -
球会友谊 2019-08-03 门兴 2-2 切尔西 角球数(3)|角球数(7) - - - - 受半球 -
球会友谊 2019-07-28 毕尔巴鄂竞技 2-0 门兴 - - - - - 受平/半 -
球会友谊 2019-07-27 昂热 1-2 门兴 角球数(6)|角球数(9) - - - - - -
球会友谊 2019-07-20 巴列卡诺 1-2 门兴 - - - - - 受一/球半 -
球会友谊 2019-07-17 伊斯布尔 1-5 门兴 角球数(4)|角球数(5) - - - - - -
球会友谊 2019-07-13 奥格斯堡 1-0 门兴 本场赛事全场为45分钟 - - - - - -
球会友谊 2019-07-13 慕尼18 0-1 门兴 本场赛事全场为45分钟 - - - - 受半球 -
球会友谊 2019-07-11 门兴 8-0 门兴格拉德巴赫1894 - - - - - - -
球会友谊 2019-06-22 门兴 2-4 乌丁根 - - - - - - -
球会友谊 2019-05-22 富力 0-4 门兴 广州富力先开球 - - - - - -
德甲 2019-05-18 门兴 0-2 多特 多特蒙德先开球
角球数(2)|角球数(2)
- - - - 受平/半 -
近29场交锋,门兴 胜出 11 场,负 14 场;让分胜率:0;大球率为:0

联赛积分

沃尔贝格
场数 胜场数 平场数 负场数 进球 失球 净胜球 积分 排名 胜率
全部 15 9 3 3 38 17 21 30 3 60.0%
主场 8 4 2 2 21 10 11 14 2 50.0%
客场 7 5 1 1 17 7 10 16 3 71.4%
门兴
场数 胜场数 平场数 负场数 进球 失球 净胜球 积分 排名 胜率
全部 12 8 1 3 24 13 11 25 1 66.7%
主场 6 4 1 1 15 8 7 13 4 66.7%
客场 6 4 0 2 9 5 4 12 3 66.7%

盘路走势

门兴

入球数/上下半场入球

沃尔贝格
0 1 2 3 4+ 上半场 下半场
109 143 163 130 110
主场 38 51 70 68 52
客场 60 72 71 47 43
门兴
0 1 2 3 4+ 上半场 下半场
153 230 271 215 194
主场 44 76 119 102 88
客场 98 136 139 83 74

半全场

沃尔贝格
半场
全场
门兴
半场
全场

进球时间

沃尔贝格
时间 1-25 26-45+ 46-70 70-90+
进球数 0 0 1 0
首粒进球 0 0 1 0
门兴
时间 1-25 26-45+ 46-70 70-90+
进球数 0 0 0 0
首粒进球 0 0 0 0

未来赛程

沃尔贝格
比赛时间 赛事 对阵
2019-12-01 奥甲 阿尔塔奇 VS 沃尔贝格
2019-12-07 奥甲 沃尔贝格 VS LAS林茨
2019-12-13 欧罗巴 罗马 VS 沃尔贝格
2019-12-15 奥甲 奥地维也纳 VS 沃尔贝格
2020-02-16 奥甲 沃尔贝格 VS 哈特堡格
2020-02-23 奥甲 禾顿斯 VS 沃尔贝格
2020-03-01 奥甲 圣普尔顿 VS 沃尔贝格
2020-03-08 奥甲 沃尔贝格 VS 维也快速
门兴
比赛时间 赛事 对阵
2019-12-01 德甲 门兴 VS 弗赖堡
2019-12-07 德甲 门兴 VS 拜仁
2019-12-13 欧罗巴 门兴 VS 伊斯布尔
2019-12-15 德甲 沃尔夫斯堡 VS 门兴
2019-12-18 德甲 门兴 VS 佩德伯恩
2019-12-22 德甲 柏林赫塔 VS 门兴
2020-01-18 德甲 沙尔克 VS 门兴
2020-01-25 德甲 门兴 VS 美因茨
2020-02-01 德甲 莱比锡红牛 VS 门兴
2020-02-08 德甲 门兴 VS 科隆