GMT+0800 2020-02-26 21:00 泰超
罗勇 0 - 3 蒙通联
视频直播

历史对阵

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负 胜平负 让球 走势 进球数
球会友谊 2018-12-22 蒙通联 2-0(1-0) 罗勇 - - - - - - -
两队近1场交锋,罗勇 胜出 1 场,负 0 场;让分胜率:0;大球率为:0

近期战绩

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负 胜平负 让球 走势 进球数
泰超 2020-02-21 罗勇 1-2 呵叻 - - - - - - -
泰超 2020-02-16 春武里 2-0 罗勇 - - - - - 一球/球半 -
球会友谊 2020-01-31 春武里 2-0 罗勇 - - - - - - -
球会友谊 2020-01-22 罗勇 2-1 四色菊 - - - - - - -
泰甲 2019-10-27 警察泰路 7-0 罗勇 - - - - - 平/半 -
泰甲 2019-10-19 罗勇 3-1 清迈联 - - - - - - -
泰甲 2019-09-29 南邦 2-6 罗勇 - - - - - 受半球 -
泰甲 2019-09-25 罗勇 3-2 泰国本田 - - - - - 半球/一 -
泰甲 2019-09-21 萨穆特松柯恩 3-2 罗勇 - - - - - 受半球 -
泰甲 2019-09-15 乌汶联 0-2 罗勇 - - - - - 受半球/一 -
球会友谊 2019-09-07 PTT罗勇 3-0 罗勇 - - - - - - -
泰甲 2019-08-24 罗勇 2-1 阿尤塔亚联 - - - - - 一球/球半 -
泰甲 2019-08-21 泰军联 1-2 罗勇 - - - - - 半球/一 -
泰甲 2019-08-18 罗勇 1-1 四色菊 - - - - - - -
泰甲 2019-08-10 空军中央 2-1 罗勇 - - - - - - -
泰甲 2019-08-03 罗勇 5-0 MOF海关联 - - - - - 球半/两 -
泰甲 2019-07-31 罗勇 4-2 乌隆府 - - - - - - -
泰甲 2019-07-27 拉纳维 0-1 罗勇 - - - - - 受平/半 -
泰甲 2019-07-20 赫恩柯恩 2-3 罗勇 - - - - - 平/半 -
泰足总 2019-07-17 武里南联 5-0 罗勇 - - - - - 两球/两球半 -
泰甲 2019-07-14 罗勇 1-0 廊莫那浦府 - - - - - 平/半 -
泰甲 2019-07-07 卡塞特沙特 1-3 罗勇 - - - - - - -
泰甲 2019-06-30 罗勇 2-4 巴吞联 - - - - - 受半球/一 -
泰甲 2019-06-23 清迈联 2-2 罗勇 - - - - - 平/半 -
泰足总 2019-06-19 罗勇 2-0 尚卡汶里 90分钟[0-0],120分钟[2-0] - - - - 受半球 -
泰甲 2019-06-16 罗勇 3-3 南邦 - - - - - 受平/半 -
泰甲 2019-05-29 泰国本田 4-1 罗勇 - - - - - 半球/一 -
泰甲 2019-05-25 罗勇 2-1 萨穆特松柯恩 - - - - - 半球/一 -
泰甲 2019-05-19 罗勇 1-0 乌汶联 - - - - - - -
泰联杯 2019-05-15 罗勇 1-4 武里南联 90分钟[1-1],120分钟[1-4] - - - - 受一/球半 -
近29场交锋,罗勇 胜出 18 场,负 9 场;让分胜率:0;大球率为:0
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负 胜平负 让球 走势 进球数
泰超 2020-02-23 蒙通联 1-2 曼谷联合队 角球数(4)|角球数(7) - - - - 受平/半 -
泰超 2020-02-15 巴吞联 2-1 蒙通联 - - - - - - -
球会友谊 2020-02-04 蒙通联 1-2 狮子港 - - - - - - -
球会友谊 2020-01-30 蒙通联 0-0 巴蜀基利 90分钟[0-0],点球[4-3] - - - - 半球 -
球会友谊 2020-01-22 蒙通联 1-0 廊莫那浦府 - - - - - - -
泰超 2019-10-26 达叻 3-4 蒙通联 - - - - - 受平/半 -
泰超 2019-10-20 蒙通联 0-2 春武里 - - - - - 一球/球半 -
泰超 2019-10-02 北榄城 2-1 蒙通联 角球数(3)|角球数(6) - - - - 受平/半 -
泰超 2019-09-21 素可泰 2-3 蒙通联 角球数(6)|角球数(9) - - - - - -
泰超 2019-09-14 蒙通联 3-1 武里南联 - - - - - - -
泰超 2019-08-25 蒙通联 4-1 尚卡汶里 - - - - - 半球/一 -
泰超 2019-08-18 蒙通联 2-2 PTT罗勇 角球数(6)|角球数(3) - - - - - -
泰超 2019-08-11 狮子港 2-0 蒙通联 角球数(3)|角球数(3) - - - - 平/半 -
泰超 2019-08-03 蒙通联 2-0 呵叻 角球数(6)|角球数(3) - - - - - -
泰超 2019-07-31 蒙通联 3-0 猜纳犀鸟 角球数(6)|角球数(4) - - - - - -
泰超 2019-07-27 蒙通联 2-1 拉查布里府 - - - - - 半球/一 -
泰超 2019-07-21 蒙通联 1-0 清莱联 角球数(7)|角球数(5) - - - - 平/半 -
泰足总 2019-07-17 蒙通联 0-2 狮子港 - - - - - 半球 -
泰超 2019-07-12 清迈 1-1 蒙通联 角球数(7)|角球数(5) - - - - - -
泰超 2019-07-07 蒙通联 3-2 曼谷联合队 角球数(4)|角球数(6) - - - - - -
泰超 2019-06-30 巴蜀基利 1-2 蒙通联 - - - - - 受平/半 -
泰超 2019-06-22 蒙通联 3-0 达叻 角球数(4)|角球数(4) - - - - 半球/一 -
泰足总 2019-06-19 兴布里邦拉詹 1-4 蒙通联 - - - - - - -
泰超 2019-06-16 春武里 2-0 蒙通联 角球数(2)|角球数(5) - - - - - -
球会友谊 2019-06-09 呵叻 0-0 蒙通联 - - - - - - -
泰超 2019-05-29 蒙通联 2-0 素可泰 - - - - - 半球 -
泰超 2019-05-26 武里南联 1-0 蒙通联 角球数(11)|角球数(4) - - - - - -
球会友谊 2019-05-20 蒙通联 3-0 MOF海关联 - - - - - - -
泰超 2019-05-19 尚卡汶里 0-0 蒙通联 - - - - - - -
泰联杯 2019-05-15 警察泰路 1-0 蒙通联 - - - - - 受半球 -
近29场交锋,蒙通联 胜出 17 场,负 8 场;让分胜率:0;大球率为:0

进球场数

罗勇
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 22 23 41 18 13 27 36 31 23
中立 0 0 2 0 0 1 1 0 0
客场 15 15 23 21 29 29 26 29 19
总计 37 38 66 39 42 57 63 60 42
蒙通联
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 107 59 49 24 13 32 61 74 85
中立 10 4 8 6 6 6 10 10 8
客场 61 69 68 33 24 53 77 67 58
总计 178 132 125 63 43 91 148 151 151

半全场

罗勇
半场
全场
蒙通联
半场
全场

进球时间

罗勇
时间 1-25 26-45+ 46-70 70-90+
进球数
首粒进球
蒙通联
时间 1-25 26-45+ 46-70 70-90+
进球数
首粒进球

未来赛程

罗勇
比赛时间 赛事 对阵
2020-02-29 泰超 罗勇 VS 尚卡汶里
2020-05-02 泰超 罗勇 VS 达叻
2020-05-09 泰超 巴蜀基利 VS 罗勇
2020-05-17 泰超 罗勇 VS 素可泰
2020-05-23 泰超 警察泰路 VS 罗勇
2020-06-14 泰超 罗勇 VS 曼谷联合队
2020-06-20 泰超 呵叻 VS 罗勇
2020-06-27 泰超 蒙通联 VS 罗勇
2020-07-05 泰超 尚卡汶里 VS 罗勇
2020-07-08 泰超 罗勇 VS 北榄城
蒙通联
比赛时间 赛事 对阵
2020-03-01 泰超 蒙通联 VS 春武里
2020-05-02 泰超 武里南联 VS 蒙通联
2020-05-09 泰超 蒙通联 VS 呵叻
2020-05-17 泰超 清莱联 VS 蒙通联
2020-05-23 泰超 蒙通联 VS 巴蜀基利
2020-06-13 泰超 蒙通联 VS 尚卡汶里
2020-06-21 泰超 曼谷联合队 VS 蒙通联
2020-06-27 泰超 蒙通联 VS 罗勇
2020-07-04 泰超 春武里 VS 蒙通联
2020-07-08 泰超 蒙通联 VS 素可泰