GMT+0800 2021-03-25 01:00 欧U21
捷克(U21) 1 - 1 意大利(U21)
视频直播

历史对阵

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负 胜平负 让球 走势 进球数
欧U21 2017-06-21 捷克(U21) 3-1(1-0) 意大U21 角球数(1)|角球数(4) - - - - - -
欧U21 2007-06-18 意大U21 3-1(3-1) 捷克(U21) - - - - - - -
友谊赛 2006-11-15 意大U21 0-0(0-0) 捷克(U21) - - - - - 半球/一 -
两队近3场交锋,捷克(U21) 胜出 2 场,负 0 场;让分胜率:0;大球率为:0

近期战绩

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负 胜平负 让球 走势 进球数
欧U21外 2020-11-14 希腊21 0-2 捷克(U21) 角球数(0)|角球数(8) - - - - 受半球 -
欧U21外 2020-10-13 立陶U21 0-1 捷克(U21) 角球数(0)|角球数(10) - - - - 受球半 -
欧U21外 2020-10-10 苏格U21 2-0 捷克(U21) - - - - - 受平/半 -
欧U21外 2020-09-07 捷克(U21) 0-0 克罗地亚 角球数(11)|角球数(9) - - - - 受平/半 -
欧U21外 2020-09-03 圣马力诺 0-6 捷克(U21) - - - - - 受四/四球半 -
欧U21外 2019-11-19 克罗地亚 1-2 捷克(U21) 角球数(12)|角球数(8) - - - - 半球 -
欧U21外 2019-11-15 捷克(U21) 6-0 圣马力诺 角球数(15)|角球数(0) - - - - 四球半 -
欧U21外 2019-10-14 捷克(U21) 0-0 苏格U21 角球数(13)|角球数(6) - - - - 半球 -
欧U21外 2019-10-10 捷克(U21) 1-1 希腊21 角球数(10)|角球数(3) - - - - 半球 -
友谊赛 2019-09-10 法国U20 3-1 捷克(U21) 角球数(9)|角球数(3) - - - - - -
欧U21外 2019-09-06 捷克(U21) 2-0 立陶U21 角球数(9)|角球数(6) - - - - 两球/两球半 -
友谊赛 2019-06-09 捷克(U21) 2-1 斯洛U21 角球数(3)|角球数(3) - - - - - -
友谊赛 2019-06-05 捷克(U21) 1-0 俄罗U21 角球数(4)|角球数(5) - - - - - -
友谊赛 2019-03-25 捷克(U21) 4-0 墨西哥20 - - - - - 平/半 -
近13场交锋,捷克(U21) 胜出 7 场,负 4 场;让分胜率:0;大球率为:0
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负 胜平负 让球 走势 进球数
欧U21外 2020-11-19 意大U21 4-1 瑞典(U21) 角球数(6)|角球数(2) - - - - 受平/半 -
欧U21外 2020-11-16 卢森U21 0-4 意大U21 - - - - - 受三/三球半 -
欧U21外 2020-11-12 冰岛(U21) 1-2 意大U21 角球数(1)|角球数(2) - - - - 受半球/一 -
欧U21外 2020-10-13 意大U21 2-0 爱尔U21 角球数(1)|角球数(5) - - - - 半球 -
欧U21外 2020-09-09 瑞典(U21) 3-0 意大U21 角球数(5)|角球数(6) - - - - 受半球 -
友谊赛 2020-09-03 意大U21 2-1 斯洛U21 角球数(7)|角球数(4) - - - - - -
欧U21外 2019-11-20 意大U21 6-0 亚美U21 角球数(8)|角球数(6) - - - - 两球半/三 -
欧U21外 2019-11-17 意大U21 3-0 冰岛(U21) 角球数(4)|角球数(5) - - - - 球半 -
欧U21外 2019-10-15 亚美U21 0-1 意大U21 角球数(4)|角球数(8) - - - - - -
欧U21外 2019-10-11 爱尔U21 0-0 意大U21 角球数(1)|角球数(3) - - - - 受半球/一 -
欧U21外 2019-09-11 意大U21 5-0 卢森U21 角球数(5)|角球数(1) - - - - 三球/三球半 -
友谊赛 2019-09-07 意大U21 4-0 摩尔U21 角球数(7)|角球数(2) - - - - - -
欧U21 2019-06-23 意大U21 3-1 比利U21 角球数(10)|角球数(2) - - - - 球半 -
欧U21 2019-06-20 意大U21 0-1 波兰(U21) 角球数(10)|角球数(2) - - - - 一球/球半 -
欧U21 2019-06-17 意大U21 3-1 西班U21 角球数(4)|角球数(5) - - - - - -
友谊赛 2019-03-26 意大U21 2-2 克罗地亚 角球数(4)|角球数(5) - - - - 半球 -
近15场交锋,意大利(U21) 胜出 10 场,负 4 场;让分胜率:0;大球率为:0

进球场数

捷克(U21)
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 20 12 18 7 3 10 20 13 17
中立 4 7 5 3 5 8 6 7 3
客场 22 11 13 6 10 14 16 17 15
总计 46 30 36 16 18 32 42 37 35
意大利(U21)
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 36 22 17 9 3 12 26 25 24
中立 3 5 6 5 3 6 8 5 3
客场 19 15 20 8 5 12 21 18 16
总计 58 42 43 22 11 30 55 48 43

半全场

捷克(U21)
半场
全场
意大利(U21)
半场
全场

进球时间

捷克(U21)
时间 1-25 26-45+ 46-70 70-90+
进球数 0 0 0 0
首粒进球 0 0 0 0
意大利(U21)
时间 1-25 26-45+ 46-70 70-90+
进球数 0 0 0 0
首粒进球 0 0 0 0

未来赛程

捷克(U21)
比赛时间 赛事 对阵
2021-03-28 欧U21 斯洛U21 VS 捷克(U21)
2021-03-31 欧U21 西班U21 VS 捷克(U21)
意大利(U21)
比赛时间 赛事 对阵
2021-03-28 欧U21 西班U21 VS 意大U21
2021-03-31 欧U21 斯洛U21 VS 意大U21